Ποσοστά επιτυχίας

Untitled

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ICSI ΚΑΙ IVF

Για τις μεθόδους ICSI και IVF τα ποσοστά επιτυχίας ανέρχονται στο 65% ανά κύκλο σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών όταν η εμβρυομεταφορά γίνεται την 5η ήμερα στο στάδιο των βλαστοκύστεων, 36% σε γυναίκες ηλικίας 36 – 40 ετών και 25% σε γυναίκες ηλικίας 41 – 45 ετών. Τα ποσοστά αυτά είναι αποτελέσματα κύκλων χωρίς προεμφυτευτικό έλεγχο και βελτιώνονται με τη χρήση του προεμφυτευτικού ελέγχου.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Το ποσοστό επιτυχίας κυήσεων μετά από δωρεά ωαρίων φθάνει το 68%, επίσης στο στάδιο των βλαστοκύστεων.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ – ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ (IUTPI)

Στη νέα μέθοδο ενδομητρικής σπερματέγχυσης, την ενδομήτρο -σαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση (IUTPI), τα ποσοστά επιτυχίας φθάνουν το 28 – 30% ανά κύκλο.

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr


Στη NEOGENESIS η ποιότητα των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρονται στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και το Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο διασφαλίζεται από πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Όλες μας οι λειτουργίες, οι χώροι και ο εξοπλισμός ελέγχθησαν από τον φορέα πιστοποίησης Eurocert, το μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως.

ISO Eurocert Continue reading