Κατακερματισμός DNA Σπέρματος

Ο κατακερματισμός του DNA (DFI) του σπέρματος είναι η βλάβη που συμβαίνει στο γενετικό υλικό του σπέρματος και επηρεάζει την γονιμοποιητική του ικανότητα .Ο έλεγχος κατακερματισμού του σπερματικού DNA γίνεται με ειδική εξέταση, που πραγματοποιείται και στον Κέντρο μας και μας δείχνει το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με κατακερματισμένο DNA(DFI)  Σύμφωνα με μελέτες, (J. Clin. Med 2021).DFI 15% δείχνει άριστη γονιμοποιητική ικανότητα, DFI 15-30%  μέτρια , DFI 30%  χαμηλή . Όσο πιο ψηλός είναι ο δείκτης DFI, τόσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία γονιμοποίησης είτε είναι με εξωσωματική γονιμοποίηση είτε με σπερματέγχυση και εάν επιτευχτεί κύηση η πιθανότητα αποβολής  είναι αυξημένη άσχετα εάν ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων είναι φυσιολογικά. Στοχευμένη θεραπευτική αγωγή έχει  άριστα αποτελέσματα με υψηλά ποσοστά κυήσεων.