Δότρια ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων θα δώσει χαρά σε γυναίκες που παρόλη την έντονη επιθυμία τους να γίνουν μητέρες, έχουν αποτύχει στις προσπάθειές τους με κόστος ψυχικό και σωματικό. Θα γίνετε αιτία, μία άλλη γυναικεία αγκαλιά να ζεσταθεί από την τρυφερή παρουσία ενός μωρού. Η διαδικασία δε θα επηρεάσει τη γονιμότητά σας και την ικανότητά σας να αποκτήσετε δικά σας παιδιά.

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας επιβάλλεται ανωνυμία μεταξύ της δότριας και της λήπτριας.

Στο Κέντρο μας, υπάρχει πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων από δότριες οι οποίες ανώνυμα δωρίζουν τα ωάριά τους.

Μπορείτε να γίνεται δότρια ωαρίων εάν η ηλικία σας είναι μικρότερη από τα 30 έτη.

Η πρώτη επίσκεψή σας στο Κέντρο περιλαμβάνει λεπτομερή συζήτηση κι ενημέρωση για τη διαδικασία από τον Ιατρό καθώς και γυναικολογική εξέταση και αιμοληψία για ορμονικό και ιατρικό έλεγχο.

Στη συνέχεια θα σας δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο λήψης φαρμάκων για την πρόκληση ωοθηλακiορηξίας, η οποία διαρκεί περίπου 10 μέρες. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε το Κέντρο μας περίπου τρεις φορές.

Την ημέρα της ωοληψίας θα υποβληθείτε σε ελαφριά νάρκωση ή μέθη. Η διαδικασία είναι ασφαλής και σύντομη. Μετά το πέρας της διαδικασίας θα παραμείνετε στο Κέντρο για παρακολούθηση για λίγες ώρες, μέχρι να αισθανθείτε τελείως καλά και θα φύγετε αφού σας ελέγξει ο ιατρός.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα υπογράψετε ειδική συναίνεση την οποία μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή πριν τη χρησιμοποίηση των ωαρίων.

Προβλέπεται αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σας, όπως επίσης και για κάθε θετική ζημία εξαιτίας αποχής από την εργασία σας.

Tο Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων του Κέντρου μας βασίζεται στην ίση αντιμετώπιση τόσο της λήπτριας, όσο και της δότριας. Δηλαδή, και στις δύο ομάδες γυναικών, καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, προσφέρεται η ίδια εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε δότρια ωαρίων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μας στο 210 6828150 – 2, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr