Κλινική υψηλής FSH – DHEA

Στο Κέντρο μας υπάρχει εξειδικευμένο Τμήμα αντιμετώπισης γυναικών με Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια, δηλαδή πρόωρη εμμηνόπαυση. Η μακροχρόνια εμπειρία στην αντιμετώπιση των γυναικών αυτών απέδειξε ότι ο διαχωρισμός των γυναικών σε ομάδες, ανάλογα με τις τιμές της FSH που παρουσιάζουν, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα λόγω, κυρίως, των διαφορετικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται.

Τις ομάδες αυτές αποτελούν:

Γυναίκες με Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια (ΠΩΑ, Premature Ovarian Failure – POF)

Βάσει του ορισμού, γυναίκες με ΠΩΑ θεωρούνται εκείνες που έχουν FSH 40-80mIU/ml, δεν έχουν έμμηνορήση (αμμηνόροια) και ηλικιακά είναι κάτω των 40.Η συχνότητα γυναικών με ΠΩΑ κυμαίνεται από 1% έως 5%, οπότε στον ελληνικό πληθυσμό αναμένεται πως υπάρχουν 3000 με 5000 γυναίκες με ΠΩΑ.
Στο κέντρο μας έγινε πρωτοποριακή και επίμονη έρευνα ώστε να βοηθηθούν οι γυναίκες αυτές πριν προβούν στη διαδικασία της εξωσωματικής με δωρεά ωαρίων. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά φθάνοντας το ποσοστό επιτυχίας και την επίτευξη εγκυμοσύνης στο 70%.
H έρευνα αυτή, η οποία συμπεριελάμβανε τη χρήση του DHEA με ειδικό πρωτόκολλο πρόκλησης ωορρηξίας, συνεχίζεται ακόμα και σύντομα θα ανακοινώσουμε τα νέα μας αποτελέσματα. Η DHEA είναι μία φυσική προορμόνη που στο εμπόριο κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής.
Τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της θεραπείας με DHEA δημοσιεύσαμε στο ιατρικό περιοδικο Fertility and Sterility (2009) της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγής με αποτέλεσμα κι άλλα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να αρχίσουν τη χορήγησή της, γεγονός που μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί έτσι δύνεται η δυνατότητα σε πολλές γυναίκες με υψηλή FSH να βοηθηθούν.

Γυναίκες με Πρόωρη Ωοθηκική Ωρίμανση (Premature Ovarian Aging-POA)

Ένας σημαντικός αριθμός γυναικών ηλικίας 35 – 46 ετών παρουσιάζει αυξημένη FSH που κυμαίνεται από 12 ως 40 mIU/ml. Οι γυναίκες αυτές είχαν υποβληθεί σε πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας για εξωσωματική γονιμοποίηση με πτωχή όμως ανταπόκριση των ωοθηκών και μικρό αριθμό ωαρίων. Ακόμη όμως και αν η ανταπόκριση στην πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας ήταν καλή, η ποιότητα των ωαρίων και των εμβρύων δεν ήταν η καλύτερη, με αποτέλεσμα, στις γυναίκες αυτές, να μην γίνεται εμβρυομεταφορά.
Η εμπειρία μας με τη χρήση της DHEA (Δυΐδροεπιανδροστερόνη) μας ώθησε να την χορηγήσουμε και στις γυναίκες της ομάδας αυτής, με αποτέλεσμα την πτώση της FSH σε τιμές κάτω του 10mIU/ml. Αφού πετύχαμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε ήπια θεραπεία πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας με αποτέλεσμα την καλή ανταπόκριση των γυναικών με παραγωγή ωαρίων που δημιούργησαν έμβρυα που έφταναν το στάδιο των βλαστοκύστεων, αυξάνοντας, έτσι, την επιτυχία των εμφυτεύσεων και των κυήσεων.

Γυναίκες με Ελαττωμένη Ωοθηκική Επάρκεια (Diminished Ovarian Reserve-DOR)

Τέλος, η θεραπεία με DHEA επεκτάθηκε επίσης και σε γυναίκες με Ελαττωμένη Ωοθηκική Επάρκεια (DOR) οι οποίες έχουν μεν φυσιολογικές τιμές FSH (<12mIU/ml) αλλά μικρό αριθμό και κακής ποιότητας ωάρια παρά τις μεγάλες δόσεις ορμονών που πήραν. Σημαντικός αριθμός από τις γυναίκες αυτές μπορούν να βοηθηθούν με εξατομικευμένα ήπια πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε συνδυασμό με DHEA.

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr