Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Με την μέθοδο της κρυοσυντήρησης διατηρούνται, για χρονικό διάστημα, τα πλεονάζοντα έμβρυα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στην εμβρυομεταφορά. Με τον τρόπο αυτό, εάν αποτύχει η προσπάθεια εξωσωματικής που έγινε με τα φρέσκα έμβρυα, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα κρυοσυντηρημένα, αφού πρώτα αποψυχθούν. Στην περίπτωση που επιτευχθεί εγκυμοσύνη από την πρώτη φορά, τα έμβρυα που κρυοσυντηρούνται, φυλάσσονται, μέσα στα χρονικά όρια που θεσπίζει ο Νόμος, έως ότου το ζευγάρι αποφασίσει να αποκτήσει περισσότερα παιδιά. Βάσει του νόμου 3305/2005 για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα μπορούν να αποθηκευθούν για 5 έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 έτη.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου ίδια με των περιπτώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί φρέσκα έμβρυα, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι oi μέθοδοi της κρυοσυντήρησης είναι ασφαλής και δεν επηρεάζει την ποιότητα των εμβρύων. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά που προκύπτουν από κρυοσυντηρημένα έμβρυα είναι υγιή και φυσιολογικά. Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα, αφού έδειξαν ότι δεν υπάρχουν περισσότερες διαταραχές ανάπτυξης ή συγγενείς ανωμαλίες στα παιδιά που προέρχονται από κρυοσυντηρημένα έμβρυα, συγκριτικά με τα παιδιά που προέρχονται από φυσιολογική σύλληψη.

Αργή κι ελεγχόμενη κρυοσυντήρηση (slow freezing)

Η προστασία του εμβρύου επιτυγχάνεται με προσθήκη κρυοπροστατευτικών που εμποδίζουν την δημιουργία αλάτων και κρυστάλλων κατά τη διαδικασία της κατάψυξης, στοιχεία τα οποία θα ήταν δυνατόν να βλάψουν τα εμβρυϊκά κύτταρα. Τα έμβρυα που θα κρυοσυντηρηθούν αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο. Η διαδικασία της αργής κι ελεγχόμενης κρυοσυντήρησης των εμβρύων διαρκεί μερικές ώρες και ελέγχεται με ειδικό εξοπλισμό, ενώ η διαδικασία της απόψυξης διαρκεί 30 – 45 λεπτά. Έμβρυα που βρίσκονται στην κρυοσυντήρηση για 13 χρόνια έχουν αποψυχθεί με επιτυχία, ενώ έχουν επιτευχθεί κλινικές κυήσεις με κρυοσυντηρημένα για 9 χρόνια έμβρυα. Ο συνήθης χρόνος κρυοσυντήρησης με επιτυχή εγκυμοσύνη είναι τα 5 χρόνια. Έμβρυα που καταψύχονται στο στάδιο των προπυρήνων με τη διαδικασία της ελεγχόμενη κρυοσυντήρησης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης από τα έμβρυα με μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων.

Ταχεία κρυοσυντήρηση (vitrification)

Τα έμβρυα του σταδίου των βλαστοκύστεων (που συνεχίζουν δηλαδή να αναπτύσσονται για 5 περίπου ημέρες), αποτελούν μία ιδιαίτερη περίπτωση. Τα έμβρυα αυτού του σταδίου είναι αρκετά μεγαλύτερα και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να κρυοσυντηρηθούν χωρίς να υποστούν βλάβη. Τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοσθεί η μέθοδος ταχείας κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων που βρίσκονται σε όλα τα προεμφυτευτικά στάδια ανάπτυξης και ονομάζεται υαλοποίηση (vitrification). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί κατάλληλα κρυοπροστατευτικά μέσα πολύ υψηλής συγκέντρωσης στα οποία επωάζονται τα ωάρια ή τα έμβρυα για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης σε αυτή την περίπτωση διαφέρει από την αργή-ελεγχόμενη κρυοσυντήρηση, διότι ο ρυθμός της ψύξης είναι πάρα πολύ γρήγορος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό στο εσωτερικό των κυττάρων να μην σχηματίζει «θανατηφόρους» για το κύτταρο κρυστάλλους, αλλά να παγώνει ακαριαία. Ενδείκνυται ειδικά όταν θέλουμε να κρυοσυντηρήσουμε βλαστοκύστες, που είναι προεμφυτευτικού σταδίου έμβρυα πολύ ενυδατωμένα, και άρα πιο ευάλωτα στην καταστροφή από τους κρυστάλλους του νερού.

Κρυοσυντήρηση εμβρύων και σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών

Τέλος, η μέθοδος της κρυοσυντήρησης εμβρύων, επιτρέπει την καλύτερη αντιμετώπιση του συνδρόμου της υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS). Πρόκειται για μία σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης η οποία συμβαίνει κατά την ωχρινική φάση ή στην αρχή της εγκυμοσύνης, η οποία, εάν επιτευχθεί προκαλεί επιδείνωση του συνδρόμου και διαρκεί περισσότερο. Η κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων σε έναν κύκλο θεραπείας για εξωσωματική γονιμοποίηση με πιθανότητα συνδρόμου υπερδιέγερσης δίνει την δυνατότητα αποφυγής μιας πιθανής εγκυμοσύνης η οποία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.

Συμπερασματικά, η κρυοσυντήρηση εμβρύων προσθέτει μία σημαντική παράμετρο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διευρύνοντας την πιθανότητα εγκυμοσύνης, όταν αποτυγχάνουν οι κύκλοι με φρέσκα έμβρυα ή όταν τα ζευγάρια επιθυμούν κι άλλα παιδιά μετά από μία επιτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής.

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr