Κρυοσυντήρηση σπέρματος και ορχικού ιστού

Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Με την κρυοσυντήρηση, το σπέρμα ή τα σπερματοζωάρια έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν τη ζωτικότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένοντας σε υγρό άζωτο στους -196ο C. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στο σπέρμα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση, μικρογονιμοποίηση) σε αρκετά κατοπινότερη ημερομηνία από την ημέρα που λαμβάνεται το δείγμα, με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης. Οι αλματώδεις εξελίξεις στην επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχουν βοηθήσει και τους άνδρες που υποφέρουν από καρκίνο ή άλλες παθήσεις που οι θεραπεία τους ενδεχομένως να οδηγεί στη στειρότητα, να αποκτούν τελικά φυσικά, δικά τους παιδιά. Σωστά κρυοσυντηρημένα δείγματα σπέρματος ή ορχικού ιστού παραμένουν ζωτικά για αόριστο χρονικό διάστημα, μέχρι και 20 χρόνια.
Οι ασθενείς που θα αποφασίσουν να κρυοσυντηρήσουν το σπέρμα τους θα πρέπει να απέχουν από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα για τουλάχιστον 2 – 5 ημέρες πριν να δώσουν το δείγμα, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο για AIDS και ηπατίτιδες B και C και σύφιλη τουλάχιστον τις τελευταίες 30 ημέρες.

Διαδικασία:

Το δείγμα του σπέρματος λαμβάνεται με αυνανισμό σε αποστειρωμένο φιαλίδιο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου μας. Ακολουθεί ο έλεγχος και η επεξεργασία του, σύμφωνα με ειδικά πρωτοκόλλα, και η κατάψυξη σε υγρό άζωτο. Το σπέρμα, για όσο διάστημα διατηρείται κρυοσυντηρημένο, ανήκει στον ασθενή που το παρείχε και μόνον σε αυτόν, ενώ το Κέντρο είναι υπεύθυνο για τη σωστή και καλή συντήρησή του. Οι περισσότεροι ασθενείς θα πρέπει να δώσουν για κρυοσυντήρηση δύο τουλάχιστον δείγματα με διαφορά λήψης 48 – 72 ώρες. Η διαδικασία αυτή δίνει ικανό αριθμό σπερματοζωαρίων που θα διατηρηθούν για μελλοντική χρήση.

Οφέλη και κίνδυνοι:

Στα οφέλη του κρυοσυντηρημένου σπέρματος περιλαμβάνονται:

 • Η πιθανότητα εγκυμοσύνης σε αρκετό βάθος χρόνου από το παρόν.
 • Η διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος. Η καλή ποιότητα του σπέρματος θα διατηρηθεί μέχρι να χρησιμοποιηθεί το δείγμα.
 • Η χρήση του σπέρματος (για σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση) σε πιο ευνοϊκές περιστάσεις, όταν δεν θα είναι δυνατόν να χορηγηθεί τότε φρέσκο δείγμα.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής επωφελείται από την κρυοσυντήρηση του σπέρματος:

 • Επικείμενη επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή άλλες θεραπείες που ίσως επηρεάσουν την γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος.
 • Απουσία του συζύγου τη στιγμή που έχει καθοριστεί ως η καταλληλότερη για σπερματέγχυση ή την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στους κινδύνους του κρυοσυντηρημένου σπέρματος περιλαμβάνονται:

 • Η αβεβαιότητα ότι το κρυοσυντηρημένο σπέρμα θα οδηγήσει σε εγκυμοσύνη όταν αποψυχθεί. Τα ποσοστά εγκυμοσύνης με χρήση κρυοσυντηρημένου σπέρματος είναι λίγο χαμηλότερα από του φρέσκου κι αυτό γιατί επηρεάζονται κάποια χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων όπως η ζωτικότητα ή η κινητικότητα, αν και δεν επηρεάζεται το έμβρυο που θα προκύψει από τη χρήση του.
 • Η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα στον εξοπλισμό που υποστηρίζει την κρυοσυντήρηση.

Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού

Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας αποφασίζεται η λήψη βιοψίας ορχικού ιστού που θα χρησιμοποιηθεί, αφενός μεν για επιβεβαίωση παρουσίας ή μη σπερματοζωαρίων ή την πιθανότητα κακοήθειας, αφετέρου δε για την λήψη σπερματοζωαρίων, αν αυτά ανευρεθούν. Πριν από τη βιοψία ελέγχονται οι FSH και Inhibin Α για την αξιολόγηση της κατάστασης των σπερματικών σωληναρίων. Εάν αυτές βρεθούν αυξημένες, η πιθανότητα εκφύλισης των σπερματικών σωληναρίων και η απουσία σπερματοζωαρίων είναι αυξημένη. Συνήθως, λαμβάνονται τρία ιστοτεμάχια από κάθε όρχι τα οποία κόβονται σε μικρότερα μέρη. Ένα ιστοτεμάχιο από κάθε όρχι αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση, ενώ τα υπόλοιπα φυλάσσονται στην κρυοσυντήρηση. Τα ιστοτεμάχια που πρόκειται να κρυοσυντηρηθούν τοποθετούνται σε κρυοφιαλίδια με κρυοπροστατευτικό και μετά από ειδικό πρόγραμμα κρυοσυντήρησης τοποθετούνται σε υγρό άζωτο -196°C, όπου παραμένουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν για IVF ή ICSI.

 

Neogenesis

 • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

 • +30 210 6828150-2

 • +30 210 6836090

 • ivf@neogenesis.gr