Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων άρχισε δοκιμαστικά το 1986, αλλά μόλις την τελευταία πενταετία άρχισε η συστηματική εφαρμογή της μεθόδου. Στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της κρυοσυντήρησης ωαρίων συμπεριλαμβάνονται:

  • Κίνδυνοι πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας λόγω:

Χημειοθεραπείας
Ενδομητρίωσης
Χειρουργικής επέμβασης ωοθηκών
Γενετικής προδιάθεσης

  • Ευελιξία στη διαδικασία της εξωσωματικής λόγω:

Αποτυχίας συλλογής σπέρματος
Κινδύνου υπερδιέγερσης ωοθηκών

  • Δωρεά Ωαρίων
  • Οικογενειακός προγραμματισμός (Δηλ. κρυοσυντήρηση ωαρίων για μελλοντική χρήση).

Τα ποσοστά επιβίωσης ωαρίων μετά από την απόψυξη κυμαίνονται από 69% – 100%, με ποσοστά κύησης 23% – 35%. Τα ποσοστά αυτά δεν διαφέρουν από εκείνα των κρυοσυντηρημένων εμβρύων.

 

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr