Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων

Δωρεά ωαρίων (Από αυστηρά επιλεγμένες δότριες)

Το Πρόγραμμα Δωρεάς Ωαρίων του Κέντρου μας, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά και αδυνατούν να παράγουν δικά τους ωάρια. Τα ποσοστά εγκυμοσύνης του Προγράμματος αγγίζουν το 65 – 70%, ενώ το ποσοστό αποβολών είναι πολύ χαμηλό κυρίως λόγω της νεαρής ηλικίας των δοτριών και της εξαιρετικής τους υγείας αφενός και της άριστης προετοιμασίας των ληπτριών να δεχθούν τα γονιμοποιημένα ωάρια, αφετέρου.

Η δωρεά ωαρίων είναι ανώνυμη.

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας επιβάλλεται ανωνυμία μεταξύ της δότριας και της λήπτριας. Στο Κέντρο μας, υπάρχει πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων από δότριες οι οποίες ανώνυμα δωρίζουν τα ωάριά τους.
Σε κάθε περίπτωση, η δωρεά ωαρίων αποτελεί την τελευταία λύση για τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Πρέπει να τονιστεί ότι το 1/3 των γυναικών που προσέρχονται για δωρεά ωαρίων, τελικά επιτυγχάνουν εγκυμοσύνη, με δικά τους ωάρια, μετά από θεραπεία με DHEA.
Οι δότριες, αφού ενυπόγραφα συγκατατεθούν στη δωρεά των ωαρίων τους, ελέγχονται σχολαστικά και ενδελεχώς:

  • Να είναι μέχρι 30 ετών (Συνήθως 22 – 23 ετών)
  • Οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό
  • Αξιολόγηση της λειτουργίας των ωοθηκών τους
  • Γενικές και ειδικές αιματολογικές εξετάσεις (ομάδα αίματος, Rhesus, μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, κυστική ίνωση, ηπατίτιδες Β και C, AIDS, HIV I και II, CMV, σύφιλη και χλαμύδια κ.α.)
  • Καρδιολογικη εξέταση
  • Γενική αξιολόγηση της συμπεριφοράς, του χαρακτήρα τους και της πνευματικής καλλιέργειας

Οι δότριες υποβάλλονται σε φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών για την παραγωγή των ωαρίων τους τα οποία λαμβάνονται με ήπια νάρκωση ή μέθη μετά την κατάλληλη προετοιμασία.
Το Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων του Κέντρου μας βασίζεται στην ίση αντιμετώπιση τόσο της λήπτριας, όσο και της δότριας. Δηλαδή, και στις δύο ομάδες γυναικών, καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, προσφέρεται η ίδια εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα.

Αν επιθυμείτε να γίνετε δότρια ωαρίων επικοινωνήστε με το 210 6828150 -2.

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr