Πρόωρη εμμηνόπαυση

Στο Κέντρο μας υπάρχει εξειδικευμένο Τμήμα αντιμετώπισης γυναικών με Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια, δηλαδή πρόωρη εμμηνόπαυση, (ΠΩΑ – Premature Ovarian Failure – POF), Πρόωρης Ωοθηκικής Ωρίμανσης (Premature Ovarian Aging – POA) και Ελαττωμένης Ωοθηκικής Επάρκειας (Diminished Ovarian Reserve – DOR).

Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια

Μετά από πρωτοποριακή και επίμονη έρευνα, το Κέντρο μας, εφάρμοσε τη χορήγηση της DHEA (δεϋδροεπιανδροστερόνη) με σκοπό την μείωση της FSH σε γυναίκες με POF δηλαδή γυναίκες κάτω των 40 ετών, με αμηνόρροια και τιμές FSH υψηλότερες από 40 – 130mIU/ml. Η DHEA είναι μία φυσική προορμόνη που στο εμπόριο κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής.
Τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της θεραπείας με DHEA δημοσιεύσαμε στο ιατρικό περιοδικό Fertility and Sterility (2009) της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγής με αποτέλεσμα και άλλα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να αρχίσουν τη χορήγησή της, γεγονός που μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί έτσι δύνεται η δυνατότητα σε πολλές γυναίκες με υψηλή FSH να βοηθηθούν.

Πρόωρη Ωοθηκική Ωρίμανση

Τη θεραπεία με DHEA επεκτείναμε και σε γυναίκες με Πρόωρη Ωοθηκική Ωρίμανση (POA), δηλαδή γυναίκες 35 – 46 ετών με FSH 12 – 40mIU/ml που στο παρελθόν είχαν πτωχή ανταπόκριση σε υψηλές δόσεις ορμονών. Στις γυναίκες αυτές, η θεραπεία με DHEA σε συνδυασμό με πολύ ηπιότερα πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας (μικρές δόσεις ορμονών) είχε πολύ καλά αποτελέσματα.

Ελαττωμένη Ωοθηκική Επάρκεια

Τέλος, η θεραπεία με DHEA επεκτάθηκε επίσης και σε γυναίκες με Ελαττωμένη Ωοθηκική Επάρκεια (DOR) οι οποίες έχουν μεν φυσιολογικές τιμές FSH αλλά μικρό αριθμό και κακής ποιότητας ωάρια παρά τις μεγάλες δόσεις ορμονών που πήραν. Σημαντικός αριθμός από τις γυναίκες αυτές μπορούν να βοηθηθούν με εξατομικευμένα ήπια πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε συνδυασμό με DHEA.
Τα τελευταία αποτελέσματά μας έχουν δημοσιευθεί στο ιατρικό περιοδικό Current Opinion in Obstetrics and Gynecology  τεύχος Αυγούστου 2009.

Neogenesis

  • Κηφισίας 3, Μαρούσι, 15123, Αθήνα

  • +30 210 6828150-2

  • +30 210 6836090

  • ivf@neogenesis.gr