Δικαιολογητικά ΕΟΠΥΥ για πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας/σπερματέγχυσης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ΕΟΠΥΥ για την έγκριση πρόκλησης ωοθηλακιορρηξίας/σπερματέγχυσης είναι:

 • Παραπεμπτικό (προς την επιτροπή) από το γυναικολόγο.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με έκθεση υπογεγραμμένη από γυναικολόγο ή ακτινολόγο.
 • Σπερμοδιάγραμμα από Εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο υπογεγραμμένα από ιατρό μικροβιολόγο – βιοπαθολόγο ή και βιολόγο (και όχι από ιατρό γυναικολόγο του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης)
 • Γνωματευμένη σαλπιγγογραφία τελευταίας διετίας όπου θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαλπιγγικός παράγων.

Δεν νοείται πρόκληση και πιθανόν σπερματέγχυση με σπερμοδιάγραμμα κάτω των 1.000.000/ml ή με κλειστές σάλπιγγες.
Στη συνταγή θα επισυνάπτεται η απόφαση της Επιτροπής.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μέχρι τέσσερις φορές συνολικά.
Η κρίση της επιτροπής θα αφορά δύο προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες. Εννοείται ότι η ασφαλισμένη θα ξαναπεράσει από επιτροπή για τις υπόλοιπες δύο προσπάθειες, καθώς επίσης και ότι περνάει κάθε φορά από επιτροπή όταν οι προσπάθειες γίνονται ανά έτος.
Η ασφαλισμένη θα παρίστανται αυτοπροσώπως στην Επιτροπή.

Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Μονάδα:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Έλεγχος της συζύγου και του συζύγου για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDRL ή RPR) πριν από την υποβολή σε μεθόδους Ι.Υ.Α..

Λίστα δικαιολογητικών ΕΟΠΥΥ (σελ. 4).
Λίστα επιτροπών εξωσωματικής ΕΟΠΥΥ (σελ. 6).

 

Neogenesis

 • 3 Kifissias, Maroussi, 15123, Athens, Greece

 • +30 210 6828150-2

 • +30 210 6836090

 • ivf@neogenesis.gr