Εμβρυομεταφορά

Η εμβρυομεταφορά είναι μία κρίσιμη στιγμή της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς αν η εμβρυομεταφορά γίνει σωστά και με τις κατάλληλες συνθήκες τότε αναμένονται πολύ καλά αποτελέσματα.

Διαδικασία

Η διαδικασία της εμβρυομεταφοράς είναι πολύ απλή και ανώδυνη και γίνεται χωρίς αναλγησία ή αναισθησία. Στο Κέντρο μας, το ζευγάρι και ο γιατρός από κοινού αποφασίζουν για τον αριθμό των εμβρύων που θα μεταφερθούν αφού συζητηθεί η σοβαρότητα της πολύδυμης εγκυμοσύνης σε αντίθεση με την πιθανότητα να μην επιτευχθεί καθόλου εγκυμοσύνη αν αποφασιστεί η εμφύτευση ενός μόνο εμβρύου. Στις γυναίκες μέχρι 40 ετών τοποθετούνται συνήθως 2 – 3 έμβρυα, στις γυναίκες άνω των 40 ετών τοποθετούνται 3 – 4 έμβρυα. Η μεταφορά αυτού του αριθμού εμβρύων καταλήγει σε αρκετά υψηλά ποσοστά κυήσεων, ενώ τα ποσοστά πολύδυμων κυήσεων είναι σχετικά χαμηλά.

Η εμβρυομεταφορά γίνεται υπερηχογραφικά. Τα έμβρυα, με λίγο από το καλλιεργητικό υγρό μέσα στο οποίο βρίσκονται, εναποτίθενται στο ενδομήτριο, κοντά στον πυθμένα της μήτρας με τη βοήθεια ενός μαλακού καθετήρα εμβρυομεταφοράς που διαπερνά τον τράχηλο. Ο καθετήρας μετά αφαιρείται και ελέγχεται για να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα έμβρυα έχουν μεταφερθεί στη μήτρα. Η γυναίκα παραμένει συνήθως ξαπλωμένη για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Οι οδηγίες που της δίνονται αφορούν, κυρίως, στην αποφυγή της έντονης σωματικής δραστηριότητας για τις επόμενες ημέρες.

Τι είναι αξιοσημείωτο στην διαδικασία

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα, ώστε να μην τραυματιστεί η μήτρα της γυναίκας. Για τον λόγο αυτό, η χρήση ειδικών εργαλείων είναι άκρως σημαντική.

Οι καθετήρες που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να ακολουθούν με την κλίση τους, την μήτρα της γυναίκας, η οποία έχει ιδιαίτερη κλίση σε κάθε ανατομική δομή. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία.

Τα έμβρυα που πρόκειται να μεταφερθούν, παρουσιάζουν ιδιαίτερες ευαισθησίες τόσο στην θερμοκρασία όσο και στα επίπεδα οξυγόνου, γι’ αυτό τον λόγο αν δεν γίνει η εμβρυομεταφορά την σωστή χρονική στιγμή, τότε τα έμβρυα επιβαρύνονται.

Για άριστα αποτελέσματα είναι απαραίτητη η κλινική εκτίμηση του ιατρού με την βοήθεια του σωστού ιατρικού εξοπλισμού, ώστε να είναι σίγουρο ότι τα έμβρυα θα εμφυτευθούν χωρίς εμπόδια στην μήτρα.

Μετά την εμβρυομεταφορά

Μετά την εμβρυομεταφορά χορηγείται προγεστερόνη σε μορφή κολπικών χαπιών, ζελέ ή ενέσιμο για 14 ημέρες. Η προγεστερόνη βοηθά στην προετοιμασία του ενδομητρίου για την εμφύτευση του εμβρύου. Η χορήγηση της προγεστερόνης είναι δυνατόν να συνεχιστεί μέχρι την 12η εβδομάδα της κύησης. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανοσολογικής αντίδρασης (immune reaction) μετά την εμβρυομεταφορά δίνονται συνήθως χαμηλές δόσεις στεροειδών ή και αντιφλεγμονωδών φαρμακευτικών σκευασμάτων για μικρό χρονικό διάστημα. Το τεστ κυήσεως γίνεται συνήθως 14 ημέρες μετά την εμφύτευση. Εάν είναι θετικό, ακολουθεί και υπερηχογράφημα για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σάκου ή σάκων κυήσεως και κατόπιν καρδιακών παλμών του εμβρύου. Όταν και αυτά επιβεβαιωθούν, η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στον γυναικολόγο της για την περαιτέρω παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και τον τοκετό.

Τι συμπτώματα να αναμένει η γυναίκα 7, 4, 10, 14 ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά;

Στις επόμενες δύο εβδομάδες δεν παρουσιάζονται συμπτώματα εγκυμοσύνης, ωστόσο υπάρχουν κάποια συμπτώματα που αρκετές γυναίκες παρουσιάζουν, χωρίς απαραίτητα να επιβεβαιώνουν εγκυμοσύνη.

Αρκετές γυναίκες βλέπουν σταγόνες αίματος 5 ημέρες μετά που συνήθως είναι αποτέλεσμα της τρώσης των τριχοειδών αγγείων στην εμφύτευση. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο εγκυμοσύνης.

Επίσης, αναφέρεται πόνος περιόδου, με το πέρας των 14 ημερών που πιθανότατα να προέρχεται από τις ωοθήκες κατά την λήψη ωαρίων.

Σε κάθε περίπτωση για να επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη, πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της β’ χοριακής. Η γυναίκα θα πρέπει να ακολουθήσει της οδηγίες του γιατρού της μετά την εμβρυομεταφορά.

Στείλε μας E-mail

Καλέστε μας τώρα