Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένου Σπερματοζωαρίου (IMSI)

HomeΜέθοδοι & ΤεχνικέςΜέθοδοι & ΤεχνικέςΕνδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένου Σπερματοζωαρίου (IMSI)

Κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση με ενδοκυτταροπλασματική έγχυση ενός σπερματοζωαρίου (ICSI) σε ένα ωάριο η επιλογή του σπερματοζωαρίου γίνεται από τον εμβρυολόγο βάσει της μορφολογίας και της κινητικότητάς του. Έρευνες όμως έχουν δείξει πως η παρουσία ανωμαλιών στα σπερματοζωάρια συσχετίζονται με μειωμένη γονιμότητα, χαμηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και υψηλές πιθανότητες αποβολής.

Η μεγέθυνση του μικροσκοπίου που χρησιμοποιείται στην ICSI είναι περίπου 200x ή 400x. Αυτή όμως δεν είναι επαρκής για να εντοπιστούν ανωμαλίες κυρίως στο κεφάλι του σπερματοζωαρίου όπως τα κενοτόπια. Πρόσφατα μια νέα τεχνική έχει αναπτυχθεί που επιτρέπει στον εντοπισμό τέτοιων ανωμαλιών και καλύτερη εξέταση του ενός σπερματοζωαρίου που θα επιλεχθεί για τη μικρογονιμοποίηση του ωαρίου. Η τεχνική αυτή λέγεται ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένου σπερματοζωαρίου, το οποίο επιλέγεται κάτω από μεγέθυνση 6000x.

Έρευνες σε συγκεκριμένα ζευγάρια έχουν δείξει πως η IMSI βελτιώνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε ζευγάρια με ολιγοασθενοτερατοσπερμία [1], όπως και ζευγάρια όπου η γυναίκα είναι πάνω από τα 37 έτη [2]. Επιπλεόν η έρευνα από τους Cassuto et al σε πάνω από 1000 βρέφη παρουσίασε πως η χρήση της IMSI μείωσε σημαντικά την εμφάνιση μείζονων δυσπλασιών σε σχέση με την ICSI [3].

  1. Kim H.J., Yoon H.J., Jang J.M., Oh H.S., Lee Y.J., Lee W.D., Yoon S.H., Lim J.H. 2014. Comparison between intracytoplasmic sperm injection and intracytoplasmic morphologically selected sperm injection in oligo-asthenoteratospermia patients. Clin Exp Reprod Med. 41: 9-14.
  2. Setti A.S., Figueira R.C.S., Braga D.P.A.F., Aoki T., Iaconelli Jr A., Borges Jr E. 2013. Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection is beneficial in cases of advanced maternal age: a prospective randomized study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 171: 286-290.
  3. Cassuto N.G., Hazout A., Bouret D., Balet R., Larue L., Benifla J.L., Viot G. 2014. Low birth defects by deselecting abnormal spermatozoa before ICSI. Reprod Biomed Online. 28:47-53.

Στείλε μας E-mail

Καλέστε μας τώρα