Μεταφορά Βλαστοκύστεων

HomeΜέθοδοι & ΤεχνικέςΜέθοδοι & ΤεχνικέςΜεταφορά Βλαστοκύστεων

Μεταφορά βλαστοκύστεων θεωρείται η μεταφορά των εμβρύων την πέμπτη ή έκτη μέρα, όταν τα έμβρυα είναι στο στάδιο των βλαστοκύστεων. Με αυτή τη διαδικασία έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, που αγγίζουν το 65%.

Κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής μετά τη λήψη των ωαρίων, τη γονιμοποίηση και την καλλιέργεια των εμβρύων πραγματοποιείται η μεταφορά τους στη μήτρα της γυναίκας. Παραδοσιακά, η πλειονότητα των εμβρυομεταφορών γινόταν την τρίτη ημέρα καλλιέργειας των εβρύων, όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο διαίρεσης. Τα τελευταία χρόνια όμως, μετά από προόδους στην παρασκευή κατάλληλων καλλιεργητικών μέσων είναι δυνατή η καλλιέργεια των εμβρύων έως την πέμπτη κι έκτη μέρα μετά τη γονιμοποίηση, στο στάδιο των βλαστοκύστεων.

Τα πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς σε αυτο το στάδιο είναι ο καλύτερος συγχρονισμός μεταξύ εμβρύου κι ενδομητρίου, αφού στη φυσική σύλληψη η εμφύτευση γίνεται μεταξύ της έκτης και δωδέκατης μέρας μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου. Επιπλέον, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας καλλιέργειας, μόνο έμβρυα που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν επιλέγονται για μεταφορά.

Ανάλυση όλων των ερευνών που έχουν γίνει στην εμβρυομεταφορά απέδειξε πως το ποσοστό γεννήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο μετά από μεταφορά βλαστοκύστεων σε σύγκριση με αυτό μετά από μεταφορά εμβρύων στο στάδιο διαίρεσης [1].

Στο Κέντρο μας τα ποσοστά επιτυχίας φτάνουν και μέχρι το 65% σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, που συμβαδίζουν με τα ποσοστά της διεθνής βιβλιογραφίας.

Στο παρακάτω video ο Δρ Μαμάς παρουσιάζει την εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων και τα πλεονεκτήματά της

  1. Glujovsky D., Riestra B., Coscia A., Boggino C., Comande D., Clapponi A. 2012. Cleavage stage versus blastocysts stage transfer in assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst Rev. 7:CD00211.

Στείλε μας E-mail

Καλέστε μας τώρα