Σπερματέγχυση

Τι είναι;

Η ενδομητρική σπερματέγχυση IUI και μάλιστα η εξελιγμένη μορφή της, ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή IUTPI, αποτελεί τη συχνότερη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και θεωρείται μέθοδος πρώτης επιλογής. Σύμφωνα με τα τελευταία παγκόσμια δεδομένα, γίνονται διπλάσιοι κύκλοι θεραπείας με σπερματέγχυση, από εκείνους με εξωσωματική γονιμοποίηση. Το ενδιαφέρον για την ενδομητρική σπερματέγχυση ανανεώθηκε την τελευταία 30ετία, όταν έγιναν ευρύτερα γνωστές, οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την επεξεργασία του σπέρματος, κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Πρόκειται για απλή και ανώδυνη διαδικασία, που γίνεται χωρίς αναισθησία. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O.), αλλά και με την πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία, σε ορισμένες περιπτώσεις η σπερματέγχυση, θα πρέπει να προηγείται τέσσερις εώς έξι φορές, πριν αποφασιστεί η εξωσωματική γονιμοποίηση. Η ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση IUTPI, μπορεί να εφαρμοστεί σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας, χαμηλού και ήπιου βαθμού ενδομητρίωση, σε ήπια ανδρική υπογονιμότητα με συγκέντρωση του σπέρματος, σε γυναίκες με πρόβλημα τραχηλικής βλέννας, καθώς και σε υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας.

Η ενδομητρικοσαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση IUTPI, με φαρμακευτική πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, για την δημιουργία τριών- τεσσάρων ώριμων ωοθυλακίων, έχει αποδεδειγμένα καλύτερα αποτελέσματα, πολλές φορές μάλιστα, υπερδιπλάσια από εκείνα σε φυσικούς (μη φαρμακευτικούς) κύκλους. Επίσης, το σύνολο των ορμονών (γοναδοτροπινών) που χρησιμοποιούνται, για τέσσερις περίπου ημέρες, είναι αρκετά μικρό συγκριτικά με εκείνο της εξωσωματικής, φθάνοντας το ένα τέταρτο ή και μικρότερο.Τέλος, το σπερματωζωάριο που θα γονιμοποιήσει το ωάριο θα γίνει με φυσική επιλογή, σε φυσικό περιβάλλον, άρα, κατά συνέπεια, θα είναι από τα καλύτερα και θα δημιουργήσει και το καλύτερο έμβρυο.

Η ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση IUTPI, γίνεται τη στιγμή της ωοθυλακιορρηξίας, είκοσι τέσσερις έως τριάντα έξι ώρες μετά τη χορήγηση της hCG. Ο σύζυγος, θα πρέπει να δώσει σπέρμα, το οποίο θα υποστεί πλήρη εξέταση και επεξεργασία, πριν χρησιμοποιηθεί. Οι διαδικασίες επεξεργασίας του σπέρματος είναι απαραίτητες, για την συγκέντρωση και λήψη των κινούμενων μόνο σπερματοζωαρίων, για την αφαίρεση των προσταγλανδινών, των φλεγμονοδών παραγόντων και των αντιγονικών πρωτεϊνών, που υπάρχουν στο αυτούσιο σπέρμα. Ένα άλλο πλεονέκτημα της επεξεργασίας είναι η απομάκρυνση των ακίνητων σπερματοζωαρίων, των λευκοκυττάρων και των άωρων γεννητικών κυττάρων. Σημαντικός, όμως, παράγοντας στην ποιοτική βελτίωση του επεξεργασμένου σπέρματος είναι η μείωση του αριθμού των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και η παρεμπόδιση στην απελευθέρωση της λυμφοκίνης και κυτοκίνης. Το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας του σπέρματος, λοιπόν, είναι η καλύτερη γονιμοποιητική ικανότητά του in vivo και in vitro. Η ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναΐκή σπερματέγχυση IUTPI, γίνεται με τη χρήση ενός μαλακού καθετήρα ο οποίος, αφού περάσει τον τράχηλο, καταλήγει στην κοιλότητα της μήτρας. Με το καινοτόμο DNB μητροσκόπιο στεγανοποιείται ανώδυνα ο τράχηλος και ακολουθεί η έγχυση 10ml του υγρού που περιέχει τα σπερματοζωάρια. (Βλέπε βίντεο). Η σπερματέγχυση ακολουθείται με υποστήριξη της ωχρινικής φάσης, με χορήγηση προγεστερόνης ενδοκολπικά για δεκατέσσερις ημέρες. Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώνεται με εξέταση αίματος δεκατέσσερις ημέρες μετά.

Διαδικασία και επιτυχία σπερματέγχυσης

Η ενδομητρική σπερματέγχυση μπορεί να εφαρμοσθεί σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας, σε χαμηλού και ήπιου βαθμού ενδομητρίωση, σε ήπια ανδρική υπογονιμότητα, σε γυναίκες με πρόβλημα τραχηλικής βλέννας, καθώς και υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας. Η ενδομητρική σπερματέγχυση με φαρμακευτική πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, για την δημιουργία 3-4 ωρίμων ωοθυλακίων, έχει αποδεδειγμένα καλύτερα αποτελέσματα, πολλές φορές μάλιστα, υπερδιπλάσια από εκείνα που γίνονται σε φυσικούς (μη φαρμακευτικούς) κύκλους. Επίσης, το σύνολο των ορμονών (γοναδοτροπινών) που χρησιμοποιούνται, για τέσσερις περίπου ημέρες, είναι αρκετά μικρό συγκριτικά με εκείνο της εξωσωματικής, φθάνοντας το ένα τέταρτο ή και μικρότερο. Τέλος το σπερματοζωάριο που θα γονιμοποιήσει το ωάριο θα γίνει με φυσική επιλογή, σε φυσικό περιβάλλον, άρα, κατά συνέπεια, θα είναι από τα καλύτερα.

Η σπερματέγχυση γίνεται την στιγμή της ωοθυλακιορρηξίας, συνήθως 24 – 36 ώρες μετά τη χορήγηση της hCG. Ο σύζυγος, θα πρέπει να δώσει σπέρμα το οποίο θα υποστεί πλήρη εξέταση και επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί. Οι διαδικασίες επεξεργασίας του σπέρματος είναι απαραίτητες για την συγκέντρωση και λήψη των κινουμένων μόνο σπερματοζωαρίων, για την αφαίρεση των προσταγλαδινών, των φλεγμονωδών παραγόντων και των αντιγονικών πρωτεϊνών πού υπάρχουν στο αυτούσιο σπέρμα. Ένα άλλο πλεονέκτημα της επεξεργασίας είναι η απομάκρυνση των ακίνητων σπερματοζωαρίων, των λευκοκυττάρων και των άωρων γεννητικών κυττάρων. Σημαντικός όμως παράγοντας στην ποιοτική βελτίωση του επεξεργασμένου σπέρματος είναι η μείωση του αριθμού των ελευθέρων ριζών οξυγόνου και η παρεμπόδιση στην απελευθέρωση της λυμφοκίνης και της κυτοκίνης. Το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας του σπέρματος, λοιπόν, είναι η καλύτερη γονιμοποιητική ικανότητά του in vivo και in vitro. Η σπερματέγχυση γίνεται με τη χρήση ενός μαλακού καθετήρα ο οποίος, αφού περάσει από τον τράχηλο, καταλήγει στη κοιλότητα της μήτρας όπου γίνεται η έγχυση των 0.4 ml του υγρού που περιέχει τα σπερματοζωάρια. Η σπερματέγχυση ακολουθείται με υποστήριξη της ωχρινικής φάσης με χορήγηση προγεστερόνης από του στόματος για 14 ημέρες. Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώνεται με εξέταση αίματος 14 ημέρες μετά.

Πριν & μετά την IUTPI σπερματέγχυση

Πριν τη διαδικασία, η υστεροσαλπιγγογραφία είναι απαραίτητη εξέταση για να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας, μετά την σπερματέγχυση. Με αυτή την εξέταση, ελέγχεται αν οι σάλπιγγες είναι διαβατές και συνεπώς υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για την επιτυχία της μεθόδου. Μπορεί να γίνει επανάληψη της σπερματέγχυσης, τέσσερις – έξι φορές, πριν το ζευγάρι καταλήξει στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πόσο κοστίζει η IUTPI σπερματέγχυση;

Το κόστος της IUTPI καλύπτει την προετοιμασία του σπέρματος, την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και όλες τις εξετάσεις και τους υπερήχους, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για να ενημερωθείτε για το κόστος της τεχνικής και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Πότε προτείνεται η σπερματέγχυση;

Η σπερματέγχυση μπορεί να βοηθήσει στην υπογονιμότητα ζευγαριού, ακόμα και να δώσει λύση στην επίτευξη της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Επίσης, η σπερματέγχυση είναι αρκετά αποτελεσματική στην περίπτωση που η υπογονιμότητα αφορά πρωτίστως τον άνδρα. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται σπερμοδιάγραμμα για να ελεγχθεί η κινητικότητα, η συγκέντρωση και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Επίσης η σπερματέγχυση προτείνεται να εφαρμοστεί σε περίπτωση που η γυναίκα εμφανίζει αλλεργία στο σπέρμα του άνδρα, λόγω των πρωτεϊνών που περιέχει. Η αλλεργία θα μπορούσε να εμφανιστεί με συμπτώματα όπως η αίσθηση καύσου και ο πόνος κατά την ερωτική επαφή.

Αναμφισβήτητα η σπερματέγχυση αποτελεί το πρώτο βήμα προσέγγισης της πιθανότητας εγκυμοσύνης. Αν το ζευγάρι πληροί όλες τις προδιαγραφές πιθανότατα να υπάρχουν πολύ θετικά αποτελέσματα!

Για να ενημερωθείτε για το κόστος της τεχνικής και για να μάθετε επιπλέον πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

Ενδομητροσαλπιγγοπεριτοναϊκή έγχυση σπερματοζωαρίων – IUTPI

H IUTPI είναι μια νέα μέθοδος σπερματέγχυσης με 10 ml εγχυομένου επεξεργασμένου σπέρματος. Παρατηρήσεις που έγιναν κατά την κλινική εφαρμογή έδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 4 ml του εγχυομένου  σπέρματος που χρησιμοποιείται στην μητροσαλπιγγική έγχυση σπερματοζωαρίων (FSP) δεν ήταν αρκετά για να προσπεράσουν τα σαλπιγγικά στόμια της μήτρας επειδή η ενδομητρική πίεση που ασκούσε η ποσότητα των 4 ml δεν ήταν αρκετή. Έτσι, αυξήθηκε σταδιακά ο όγκος του εγχυομένου σπέρματος, φτάνοντας τελικά τα 10 ml, ενώ συγχρόνως γινόταν έλεγχος της ενδομητρικής πίεσης. Ο μεγαλύτερος όγκος σπέρματος που χρησιμοποιήθηκε οδήγησε σε μία απρόσμενη αύξηση του ποσοστού κυήσεων.

Εξάλλου, 10 ml σκιαγραφικού υλικού χρησιμοποιείται και στην υστεροσαλπιγγογραφία για να σκιαγραφηθεί ο τράχηλος, η ενδομητρική κοιλότητα, οι σάλπιγγες σε όλο τους το μήκος και να απελευθερωθεί στην ενδοπεριτοναϊκή κοιλότητα και στον Δουγλάσιο χώρο. Επιπλέον, το πιθανό θεραπευτικό αποτέλεσμα της υστεροσαλπιγγογραφίας έχει εκτενώς συζητηθεί σε πολλά άρθρα της τελευταίας δεκαετίας, αφού το ποσοστό των κυήσεων αυξάνεται μετά από αυτή τη διαδικασία, ειδικά σε ασθενείς με ανεξήγητη στειρότητα. Άρα, υποστηρίζεται η υπόθεση ότι, πιθανώς τα μητρικά στόμια των σαλπίγγων είναι δυνατόν να φράσσονται  από μεμβρανώδη στοιχεία. Τα 10 ml του εγχυομένου σπέρματος είναι αρκετά, αφενός μεν να γεμίσουν την κοιλότητα της μήτρας, να διαπεράσουν, αφετέρου, το διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας και τη λήκυθο για να καταλήξουν στην περιτοναϊκή κοιλότητα και στο Δουγλάσιο χώρο, όπου αναμιγνύονται με το περιτοναϊκό και το ωοθυλακικό υγρό. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενδομητρο-σαλπιγγο-περιτοναϊκή έγχυση (IUTPI). Τα άριστα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής δημοσιεύονται στο ιατρικό περιοδικό της αναπαραγωγής Fertility and Sterility του μηνός Μαρτίου 2006.

Σπερματέγχυση ή εξωσωματική

Όταν ένα ζευγάρι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας, επισκέπτεται τον ειδικό ιατρό, δύο από τις επιλογές που του προσφέρονται είναι η σπερματέγχυση και η εξωσωματική γονιμοποίηση. Το δίλλημα που συνήθως αντιμετωπίζει είναι αν θα υποβληθεί σε σπερματέγχυση πρώτα ή αν θα προχωρήσει άμεσα στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Αν ωστόσο επιλέξει τη σπερματέγχυση, σε πόσες προσπάθειες θα πρέπει να υποβληθεί πριν προχωρήσει στην εξωσωματική;

Ανάλογα, βέβαια, με το πρόβλημα της υπογονιμότητας που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, η πρώτη σκέψη για την επιλογή της μεθόδου είναι η σχέση κόστους και αποτελέσματος. Η σπερματέγχυση είναι χαμηλού κόστους αντιπροσωπεύοντας το 1/6 του κόστους της εξωσωματικής. Σημαντικός αριθμός ζευγαριών που επισκέπτεται το Κέντρο μας ζητά να υποβληθεί σε σπερματέγχυση όχι μόνο για το χαμηλότερο κόστος, αλλά και για την μικρότερη χορήγηση ορμονών και λιγότερη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία.

Η σπερματέγχυση είναι θεραπεία πρώτης γραμμής και μπορούν να βοηθηθούν ζευγάρια με:

  • ανεξήγητη υπογονιμότητα
  • ήπια / μέτρια ενδομητρίωση
  • ήπια / μέτρια ολογοασθενοσπερμία

Οι ανωτέρω παράγοντες αντιπροσωπεύουν το 65% των υπογόνιμων ζευγαριών.

Σπερματέγχυση και εξωσωματική γονιμοποίηση

Η κλασσική μέθοδος σπερματέγχυσης διενεργείται με 1κεκ επεξεργασμένου σπέρματος που τοποθετείται με καθετήρα στην κοιλότητα της μήτρας και αφήνεται να προχωρήσει μόνο του στις θέσεις γονιμοποίησης. Η νέα μέθοδος σπερματέγχυσης (IUTPI) διενεργείται με 10κεκ εγχυομένου υγρού με το επεξεργασμένο σπέρμα. Αφού στεγανοποιηθεί ο τράχηλος, εγχύεται στην κοιλότητα της μήτρας και, λόγω του αυξημένου όγκου του εγχυομένου υγρού με το σπέρμα και της πίεσης που ασκείται υποχρεώνει τα σπερματοζωάρια να προωθηθούν γρήγορα στις σάλπιγγες και στον δουγλάσιο χώρο όπου, διατηρώντας όλη τη δυναμική τους, θα συναντήσουν και γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Εάν το σπέρμα παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής 2 ή και 3 ακόμη δειγμάτων για να αυξηθεί ο αριθμός των σπερματοζωαρίων (sperm pooling).

Η επεξεργασία του σπέρματος είναι απαραίτητη για την αφαίρεση διαφόρων ουσιών που επηρεάζουν την ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων και για τη συγκέντρωση των ζωηρά κινουμένων και μορφολογικά άριστων σπερματοζωαρίων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συνιστά 4 – 6 προσπάθειες σπερματέγχυσης πριν το ζευγάρι προχωρήσει στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μεγαλύτερου κόστους από τη σπερματέγχυση (6 φορές περισσότερο) και ενδείκνυται απόλυτα για γυναίκες με αποφραγμένες ή ανύπαρκτες σάλπιγγες, σοβαρού βαθμού ενδομητρίωση, πάνω από 6 αποτυχημένες προσπάθειες σπερματέγχυσης ή σε περιπτώσεις σοβαρού βαθμού ολιγοασθενοσπερμίας.

Σπερματέγχυση και πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

Σπερματέγχυση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και χωρίς την χορήγηση ορμονών, αλλά σε αυτή την περίπτωση, τα ποσοστά επιτυχίας είναι μικρά, 15% περίπου. Αντίθετα μία ελαφριά χορήγηση ορμονών αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας σε 28-30%.

Ποσοστά επιτυχίας

Τα ποσοστά επιτυχίας εξαρτώνται από την ηλικία της γυναίκας, την ποιότητα του σπέρματος και την ανταπόκριση των ωοθηκών στην φαρμακευτική πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγής, τα ποσοστά επιτυχίας της κλασσικής σπερματέγχυσης με 1κεκ εγχυομένου υγρού με το σπέρμα, είναι 20% ανά κύκλο, ενώ με την νέα μέθοδο σπερματέγχυσης τα ποσοστό φτάνει το 30%.

Για τις μεθόδους ICSI και IVF τα ποσοστά επιτυχίας ανέρχονται στο 65% σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών όταν η εμβρυομεταφορά γίνεται την 5η ήμερα ανάπτυξης του εμβρύου, στο στάδιο των βλαστοκύστεων,36% σε γυναίκες ηλικίας 36 – 40 ετών και 25% σε γυναίκες ηλικίας 41 – 45 ετών.

Στείλε μας E-mail

Καλέστε μας τώρα