Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

HomeΜέθοδοι & ΤεχνικέςΥποβοηθούμενη Εκκόλαψη

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στα έμβρυα πριν από την μεταφορά τους στη μήτρα, και περιλαμβάνει τεχνητή λέπτυνση της διαφανούς ζώνης που τα περιβάλλει σε όλα τα στάδια πριν την εμφύτευσή τους στο ενδομήτριο. Ο ρόλος της διάφανης ζώνης είναι προστατευτικός για το έμβρυο, όχι μόνο για μηχανικούς λόγους (δηλαδή για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εμβρύου μέσα στον αναπαραγωγικό ιστό της γυναίκας), αλλά και για να αποτρέψει επίθεση στο έμβρυο από ξένους, παθογόνους ή μη μικροοργανισμούς που πιθανόν να συναντήσει το έμβρυο στην πορεία του προς την εμφύτευση.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, στο περιβάλλον της μήτρας, κατά την έκτη περίπου μέρα μετά τη γονιμοποίηση, η διαφανής ζώνη διασπάται, ώστε να έρθει σε επαφή το έμβρυο με το ενδομήτριο και να ξεκινήσει η διαδικασία της εμφύτευσης. Κάποιες φορές όμως, η διαφανής ζώνη δρα σαν «παγίδα» για το ίδιο το έμβρυο, εμποδίζοντάς το να απαλλαγεί από αυτή και να εμφυτευθεί. Αυτό συμβαίνει όταν η διαφανής ζώνη «σκληραίνει», όπως για παράδειγμα σε γυναίκες πιο προχωρημένης ηλικίας και αποτρέπει το έμβρυο στο να απαλλαγεί από αυτή προκειμένου να εμφυτευθεί στο ενδομήτριο.

Στην υποβοηθούμενη εκκόλαψη, η διαφανής ζώνη υφίσταται μία διαδικασία λέπτυνσης, που με ειδικούς χειρισμούς και με τη χρήση laser οδηγεί στη δημιουργία μίας οπής, η οποία θα διευκολύνει το έργο του ίδιου του εμβρύου με τεχνητό τρόπο. Γίνεται λίγες ώρες πριν από την εμβρυομεταφορά και πολλές φορές μόνο στα έμβρυα που κρίνεται απαραίτητο.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες εμφύτευσης των εμβρύων εκείνων που εκτιμάται ότι λόγω πάχυνσης της διαφανής ζώνης θα είχαν μειωμένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε μία εγκυμοσύνη.

Στείλε μας E-mail

Καλέστε μας τώρα